Kollektiv Ledelse er en mindset muskel vi træner hver dag

Vi hjælper mennesker og organisationer med at mestre sig selv til bedre arbejdsfællesskaber

der skaber bæredygtige forandringer for verden

Vi skal øve os i at lede kollektivt for at skabe bæredygtige forandringer og de bedste løsninger på tidens komplekse udfordringer, som vi og verden kalder på!

Vi tror på at reelle bæredygtige forandringer og gode arbejdsfællesskaber kun skabes når vi giver os selv og fællesskaberne de bedste livsbetingelser for samarbejde og udvikling.

Fordi vi alle er del af et økosystem af samarbejde, sammenhængskraft og livsenergi

Og fordi vi har brug for og vokser af meningsskabende, levende og robuste forhold, med og for hinanden, med naturen og med verden

 

 

Vi er født kollektive ledere og vi finder det helt naturligt at bidrage fra det bedste sted i os selv.

 

 

People Change People – Grass Roots Up

En kollektiv ledelsespraksis der kan bruges på alle niveauer

For dig

 • Forståelse og forbedring af egne kollektive ledelseskompetencer til at indgå i og facilitere forandringsskabende samarbejde
 • Mestring og ledelse af eget liv med
   • Større bevidsthed om og tro på egen formåen 
   • Bedre balance mellem det indre og ydre
   • Oplevelse af større forbundethed og resonans

For Teams og Partnerskaber

 • Et solidt samarbejdsgrundlag og fælles mål
 • Stærke samarbejdskonstellationer
 • Bedre dialog, processer, engagement, kollektiv intelligens, innovationskraft og samhørighed
 • Diagnosticering og afhjælpning af samarbejdsudfordringer
 • Bedre sammenhæng og værdi med den større kontekst

For Sektorer og Samfund

 • Fremme af et større fælles ansvar
 • Løsning af komplekse samfundsudfordringer (vilde problemer)
 • Navigation i interessentlandskabet og dets dynamikker
 • Design og planlægning af interessentinvolvering og -events
 • Fokus på strukturelle udfordringer
 • Bedre tværsektorielt samarbejde 

Vi uddanner mennesker til at lede fælles i stærke og levende samarbejder for verden

Hvordan kommer du i gang?

Morgen eller Gå-hjemmøde

Vi kommer vi gerne forbi din afdeling, organisation eller forening med et inspirerende god-morgen eller gå-hjem møde.

Kurser & Workhops

Kursus og workshop der styrker dine personlige ledelses- og samarbejdskompetencer.

F.eks et 2 dages kursus i mestring af dit eget kollektive lederskab i samarbejde

Forløb og Facilitering

Skræddersyet kompetenceudvikling og processtøtte

F.eks. specialdesignede kompetenceforløb til jeres organisation, og samarbejde om konkrete udfordringer og problemstillinger